% udział w przychodach

% udział w przychodach

ParkSystem na własny koszt zainstaluje, podłączy, skonfiguruje, uruchomi system parkingowy oraz przeszkoli pracowników Inwestora. Dodatkowo będzie ponosił koszty związane z obsługą urządzeń, naprawą, serwisowaniem oraz uzupełnianiem materiałów eksploatacyjnych przez cały okres trwania umowy. W zamian za to będzie otrzymywał ustalony % dochodów działalności parkingowej.