Operator (zarządca)

Operator (zarządca)

ParkSystem na własny koszt lub na koszt Inwestora zainstaluje, podłączy, skonfiguruje, uruchomi system parkingowy. Dodatkowo będzie ponosił koszty związane z obsługą urządzeń, naprawą, serwisowaniem oraz uzupełnianiem materiałów eksploatacyjnych, zatrudnianiem pracowników przez cały okres trwania umowy. W zamian za to będzie otrzymywał ustalone miesięczne wynagrodzenie.