Inne

InneBarter Miejsc Parkingowych

Ten wariant współpracy proponujemy na parkingach w centrach największych polskich miastach lub parkingach o odpowiednim potencjale.

 

ParkSystem zamontuje system TeleControl, którego zasada działania polega na technologii opartej o komunikację GPRS i otwieranie dostępu do terenu parkingowego za pomocą telefonu komórkowego. Klient podjeżdża pod szlaban, wystukuje na swoim telefonie nr do SZLABANU. System pomimo sygnału zajętości w słuchawce odczytuje nr telefonu, sprawdza czy abonament jest zapłacony i podnosi szlaban.

 

W ramach tego modelu współpracy ParkSystem na własny koszt zainstaluje, podłączy, skonfiguruje, uruchomi system parkingowy TeleControl oraz przeszkoli pracowników Inwestora. Dodatkowo będzie ponosił koszty związane z obsługą urządzeń, naprawą, serwisowaniem oraz uzupełnianiem materiałów eksploatacyjnych przez cały okres trwania umowy. W zamian za to otrzyma Inwestor udostępni miejsca parkingowe (od 5 do 15 szt. w zależności od lokalizacji i specyfiki parkingu). ParkSystem dzięki przychodom z tytułu udostępnienia tych miejsc osobom trzecim będzie mógł pokryć koszty użytkowania urządzeń.