Dzierżawa / Najem

Dzierżawa / Najem

ParkSystem na własny koszt zainstaluje, podłączy, skonfiguruje, uruchomi system parkingowy oraz zatrudni pracowników do obsługi parkingu. Dodatkowo będzie ponosił koszty związane z obsługą urządzeń, naprawą, serwisowaniem oraz uzupełnianiem materiałów eksploatacyjnych przez cały okres trwania umowy. ParkSystem będzie uiszczał stały miesięczny czynsz na konto Inwestora.