Zarządzanie terminalami

System zarządzania flotą terminaliAutomatyczna kontrola i zarządzanie flotą

System kontroli
- umożliwia pełną kontrolę urządzeń w ramach różnego rodzaju systemów:
Strefy Płatnego Parkowania
parkingi online (OnPark)
system kontroli strefy
biletomaty
tablice VMS
inne urządzenia
- możliwość uwzględniania zewnętrznych danych o płatnościach (płatności mobilne abonamenty)
- integracja z zewnętrznymi systemami kontroli zajętości, windykacyjnymi itp.
- raporty dostępne w czasie rzeczywistym
- powiadomienia o awariach
- szerokie możliwości integracji
Elementy systemu
- zdalne zarządzanie terminalami
- powiadamianie o awariach
- kontrola stanu urządzeń
- podgląd rozmieszczenia terminali na mapie

pdf

Zobacz ulotkę

Zdjęcia