Parkingi z kasą ręczną

Parkingi z kasą ręcznąRozliczanie w kasie ręcznej

Sposób rozliczania klienta i wszystkie czynności są jest podobne jak przy kasie automatycznej. Różnicę stanowi fakt, że bilet parkingowy podajemy pracownikowi parkingu i to on rozlicza nas z należności za postój. Po otrzymaniu od Pracownika Parkingu biletu wyjazdowego kierujemy się do samochodu. Kasa ręczna może spełniać funkcję przyjmowania opłat w sytuacjach awaryjnych, możliwość zarządzania abonamentami, funkcje rozliczenia zagubionego biletu przez klienta, zarządzanie kartami abonamentowymi (sprzedaż, kontrola ważności, kodowanie, blokowanie np. w przypadku zagubienia kradzieży), raportowanie przychodów w skali wybranego dnia , tygodnia, miesiąca, potencjalnie możliwa obsługę płatności przy użyciu kart kredytowych.