Małe parkingi bezobsługowe

Małe parkingi bezobsługowe

System TeleControl, którego zasada działania polega na technologii opartej o komunikację GPRS i otwieranie dostępu do terenu parkingowego za pomocą telefonu komórkowego. Klient podjeżdża pod szlaban, wystukuje na swoim telefonie nr do SZLABANU. System pomimo sygnału zajętości w słuchawce odczytuje nr telefonu, sprawdza czy abonament jest zapłacony i podnosi szlaban.